مطالب مفید

مطالب مفید برای شغل های مختلف
 

مطالب مفید

مطالب مفید برای شغل های مختلف

مطالب مفید برای شغل های مختلف

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تعمیر مبلمان در تهران و رویه کوبی مبل تهران و تعمیرات مبل یافت آباد

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که اولین‌بار در سال 6631 توسط دولت وقت‌ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شـد،پس از فراز و نشیب‌های فراوان که در‌ این گزارش به بخش‌هایی‌ از‌ آن اشاره شده است،در اواخر دوره هـفتم به تصویب مجلس شـورای اسـلامی و در دوم خردادماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید و سرانجام در سوم تیرماه جاری از طرف رییس جمهور‌ ابلاغ شد و بدین ترتیب با گذشت بیش از 02 سال کش‌و قوس از زمان ارایه،این لایحه تبدیل به قـانون اجرایی شد.مراحل بررسی،تصویب و تایید و تاثیرات اجرای این قانون در‌ نظام‌ اقتصادی و تجاری ایران را در این گزارش بخوانید.

https://shopoint.ir/

پیشینه لایحه مالیات بر ارزش افزوده

لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین‌بار در سال 6631 توسط دولت وقـت بـه مجلس شورای‌ اسلامی‌ تقدیم شد اما با وجود تصویب بخشی از آن در مجلس شورای اسلامی،به علت مقارن شدن با سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها و همچنین شرایط خاص اقتصادی ناشی از‌ جنگ‌ تـحمیلی،تـوسط دولت پس گرفته شد.

در سال 0731،دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش‌ کارایی‌ نظام‌ مالیاتی به ایران پیشنهاد کرد‌.پس‌ از‌ بررسی و مـطالعات مـختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال 0731،برنامه استقرار نظام مالیاتی جدید،در دستور کار دولت‌ قرار‌ گرفت‌ و در نهایت لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجددا‌ تدوین‌ و در اواخر شهریورماه 1831 به تصویب هیات وزیران رسـید و در مـهرماه هـمان سال به مجلس شورای اسـلامی ارایـه شـد‌.

بررسی‌های‌ اولیه‌ این لایحه در دوره ششم مجلس صورت گرفته اما در‌ نهایت بررسی این لایحه به مجلس هفتم موکول شد.مجلس هفتم در اولیـن سـال تـشکیل،کلیات لایحه را‌ در‌ کمیسیون‌های‌ مربوط بررسی کرد و کلیات لایـحه در فـروردین‌ماه 4831 در صحن علنی‌ مجلس‌ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از حساسترین و مهمترین مواد قانونی این لایحه که‌ بـاعث‌ بـحث‌ها‌ و رایـزنی‌های فراوانی بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس،مسوولان و کارشناسان دولت و سازمان امـور‌ مالیاتی‌ و اتحادیه‌ها‌ و مجامع صنفی،تولیدی،بازرگانی و صنعتی شد،ماده(61)این لایحه بود که در آن‌ نرخ‌ مالیات‌ بر ارزش افـزوده تـعیین شـده است.

براساس متن تصریحی در ماده 61 این لایحه‌ که‌ از سوی دولت خاتمی بـه مـجلس ارایه شد،نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ 21‌ درصد‌ تعیین شده بود. در بررسی‌های کمیته کاری مشترک بین کـارشناسان مـرکز پژوهـش‌های اقتصادی مجلس‌، نمایندگان‌ سازمان امور مالیاتی کشور،نمایندگان مجلس،نمایندگان اتحادیه‌های صـنفی و تـولیدی، ایـن نرخ به‌ هفت‌ درصد‌ کاهش یافت،با این حال زمانی که کمیسیون اقتصادی مـجلس هـفتم بـراساس اصل(58)رسیدگی‌ به‌ جزییات این لایحه را آغاز کرد،توافق بر مبنای نرخ هفت درصـد‌ نـیز‌ با‌ اختلاف نظر نمایندگان مواجه شد.از سوی دیگر، نظر رییس جمهور و هیات دولت نـیز بـر‌ کـاهش‌ نرخ‌ هفت درصد متمرکز بود،آنچه مجلس و دولت را از تصویب نرخ هفت‌ درصد‌ نگران می‌کرد،اثـرات تـورمی آن بود.سرانجام نمایندگان بر تصویب نرخ 1/5 درصد به عنوان نرخ مالیات‌ بر‌ ارزش افـزوده بـه‌

نامه اتاق بازرگانی » تیر 1387 - شماره 483 (صفحه 6)

تـفاهم رسیدند و در جلسه علنی نهم بهمن‌ماه سال 68‌ مجلس‌،این نرخ مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار‌ گـرفت‌ امـا‌ از آنجایی که در مجلس هفتم مقرر‌ شده‌ بود که این لایحه طبق اصـل 58 بـررسی شـود،در تاریخ 71 اردیبهشت‌ امسال‌ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس‌ رسید‌ که لایحه‌ مالیات‌ بر‌ ارزش افزوده بـه مـدت پنـج سال‌ در‌ کشور به صورت آزمایشی اجرا شود.سرانجام این مصوبه در دوم خردادماه‌ امـسال‌ بـه تایید شورای نگهبان رسید و طی‌ نامه شماره 59/37261‌ مورخ‌ 91 خردادماه به مجلس ارسال‌ و واصل‌ شد و پس از طی روال قـانونی در تـاریخ سوم تیرماه 78 از طرف‌ رییس‌ جمهور به وزارت اقتصاد و امور‌ دارایی‌ ابلاغ‌ گردید.

جـزییات بـیشتری‌ از‌ لایحه و معافیت‌های مالیاتی

لایحه‌ مالیات‌ بر ارزش افـزوده دارای 01 فـصل و 35 مـاده و 74 تبصره است.در فصل اول‌ کلیات‌ و تعاریف،فصل دوم مـعافیت‌ها،فـصل سوم‌ ماخذ‌ نرخ و نحوه‌ محاسبه‌ مالیات‌،فصل چهارم وظایف و تکالیف‌ مودیان و فصل پنـجم سـازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اخـتیارات آن آمـده است.

هـمچنین فـصل‌ شـشم‌ نیز با عنوان سایر مقررات، فـصل‌ هـفتم‌،عوارض‌ کالاها‌ و خدمات‌ و فصل هشتم با‌ عنوان‌ حقوق ورودی،فصل نهم،سایر مـالیات‌ها و عـوارض خاص و فصل دهم با عنوان تـکالیف سایر قوانین مرتبط‌ و تـاریخ‌ اجـرا‌ است.

براساس این لایحه،عـرضه کـالا و ارایه‌ خدمات‌ و همچنین‌ واردات‌ محصولات‌ کشاورزی‌ فرآوری نشده،دام و طیور زنده،آبزیان،زنبور عـسل و نـوغان،انواع کود،سم،بذر و نـهال،آرد خـبازی، نـان،گوشت،قند،شـکر،بـرنج،حبوبات و سویا،شیر، پنـیر،روغـن نباتی‌ و شیرخشک از پرداخت مالیات معاف هستند.

همچنین براساس این مصوبه،کتاب،مطبوعات، دفاتر تـحریر و انـواع کاغذ چاپ،تحریر و مطبوعات، کالاهایی اهـدایی بـه صورت بـلاعوض بـه وزارتـخانه‌ها،کالاهای همراه مسافر جـهت‌ استفاده‌ مشخص تا میزان معافیت مقرر،اموال غیر منقول، انواع دارو،لوازم مصرفی درمانی،خدمات درمانی، خـدمات تـوانبخشی و حمایتی،خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها،مـوسسات و تـعاونی‌های اعـتباری و صـندوق‌های قـرض‌الحسنه مجاز و صندوق‌ تـعاون‌ مـشمول معافیت از پرداخت مالیات هستند.

از دیگر خدماتی که براساس این مصوبه از پرداخت مالیات معاف است،خدمات مـشمول مـالیات بـر درآمد‌ حقوق‌ فرش دستباف،خدمات حمل‌ونقل عـمومی‌ مـسافری‌ درون و بـرون شـهری جـاده‌ای،ریـلی،هوایی و دریایی،انواع خدمات پژوهشی و آموزشی،خوراک دام و طیور،رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها، اقلام با مصارف‌ صرفا‌ دفاعی(نظامی و انتظامی)و امنیتی‌ است‌.

براساس بخش دیگری از ایـن مصوبه،نرخ مالیات بر ارزش افزوده 1/5 درصد است اما در مورد کالاهای خاص مانند انواع سیگار و محصولات دخانی 21 درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما 02‌ درصد‌ است.

براساس این مصوبه،مودیان مکلف هستند در قـبال عـرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت‌حساب مربوطه را صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول کنند،در‌ صورت‌ انجام ندادن‌ تکالیف مقرر و تخلف از مقررات این قانون،علاوه بر پرداخت مالیات مـتعلق و جـریمه تاخیر،مشمول جرایم خواهند‌ شد.

همچنین براساس این مصوبه،حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش‌ گمرکی‌ کالاها‌ تعیین می‌شود.براساس ماده دیگر ایـن لایـحه،مالیات نقل و انتقال انواع خـودرو بـه استثنای ماشین‌های راهسازی،کارگاهی‌،‌‌معدنی‌،کشاورزی،شناورها، موتور سیکلت و سه‌چرخه موتوری حسب مورد یک درصد قیمت فروش کارخانه‌ داخلی‌ و یا‌ یک درصد مجموع ارزش گـمرکی و حـقوق ورودی آنها تعیین شد.

مـالیات بـر ارزش افزوده چیست؟

مالیات‌ بر ارزش افزوده ترجمه عبارت Value- added-Tax یا VAT است که به‌ معنی مالیات است که‌ بر‌ افزایش ارزش جدید تولید شده یک نوع کالا یا خدمات تعلق می‌گیرد.به همین دلیل،ایـن مـالیات به نوعی از مالیاتی اطلاق می‌شود که به فروش کالا در تمامی مراحل تولید‌ آن وضع می‌شود.

شاخصه اصلی این نوع مالیات این است که مالیاتی که بر مواد اولیه مورد نیاز هـر بـنگاه اقتصادی تـعلق می‌گیرد،از مالیات تعلق گرفته بر فروش محصول نهایی‌ این‌ بنگاه،کسر می‌شود.به عبارت دیگر،این نـوع مالیات بر مواد اولیه و کالاهایی که ارزش افزوده‌ای شامل آن‌ها نشده اسـت،وضـع نـمی‌گردد.برخلاف مالیات بر خرده فروشی(که به موجب‌ آن‌،فقط مالیات در مرحله فروش نهایی کالا اخذ مـی‌شود)،‌ ‌عـواید مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید جمع‌آوری می‌شود.

برخلاف سیستم سـاده مـالیات بـر سرمایه‌ برگشتی‌( Turnover Tax :که مالیات بر فروش کالای نهایی و واسطه تعلق می‌گیرد) تولیدکنندگان می‌توانند مطمئن بـاشند که مالیات بر مواد اولیه مورد استفاده بنگاه،دوباره از آنها دریافت نمی‌شود.

تـجربه‌ سایر‌ کشورها‌

نخستین ابـتکارات در ارتـباط با‌ مالیات‌ بر‌ ارزش افزوده،در دهه 0291 در فرانسه ظاهر شد اما اقدام عملی در این زمینه تا 8491 انجام نشد.پس از‌ فرانسه‌،برزیل‌ نخستین کشور قاره آمریکا بود که در سال‌ 7691‌ مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرد.

بـا گام‌گذاری دانمارک در این عرصه در سال 7691 باب اعمال مالیات‌ بر‌ ارزش‌ افزوده در اروپا گشوده شد.پس از آن،مالیات بر‌ ارزش افزوده به سرعت در جهان صنعتی فراگیر شد و از دهه 0791 به بعد نیز کشورهای در حال‌ توسعه‌ و در‌ حال گـذار نـیز کم‌وبیش به آن روی آوردند.

تنها در دهه‌ 0991‌ تعداد کشورهای آفریقایی که روش مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآوردند،از دو کشور‌ به‌ 03‌ کشور افزایش یافت.

قریب به سی سال است که صندوق بین‌المللی پول‌ (IMF‌) کشورهای‌ جـهان را در زمـینه طراحی و اجرای سیستم‌''مالیات بر ارزش افزوده‌‘‘یاری می‌کند.

در عین حال‌ باید‌ توجه‌ داشت که مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌توان به یک کشور''هدیه‌‘‘ کرد،بلکه لازم‌ است‌ با توجه به شرایط مشخص هـر کـشور سیستم مربوطه را طراحی و به اجرا‌ گذاشت‌. طراحی‌ صحیح و نظارت بر اجرا،نه تنها در مراحل اولیه که برای سالیان متمادی باید‌ مورد‌ نظر قرار گیرد.اکنون نیز مالیات بر ارزش افـزوده،در بـیش از 021‌ کـشور‌ جهان‌،کم‌وبیش اعمال می‌شود یـا بـه عـبارت بهتر،قوانین برای اجرای آن وجود دارد و متناسب با‌ شرایط‌ کشورها اجرایی می‌شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتی جهان به کمک‌ این‌ روشـ‌ جـمع‌آوری مـی‌شود.

دیدگاه یک صاحب‌نظر

مسعود دانشمند،عضو هیات ریـیسه اتـاق بازرگانی ایران،با بیان‌ این‌که‌ شیوه‌ محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده هنوز مشخص نیست،می‌گوید:بحث‌های زیادی‌ در‌ مورد شـیوه وصـول ایـن نوع مالیات وجود دارد؛این قانون در ذات خود بد نیست اما‌ مـشکل‌ عمده ما بر سر شیوه‌های اجرایی آن است.

وی با یادآوری این‌که‌ این‌ نوع مالیات در چند مرحله اخذ می‌گردد‌،مـی‌افزاید‌:طـبق‌ مـثالی که برای اخذ مالیات بر ارزش‌ افزوده‌ مطرح می‌شود، وقتی چـوب تـبدیل به الوار می‌شود و سپس با الوار مبل ساخته‌ می‌شود‌ و مبل از طرف مبل‌ساز به‌ نمایشگاه‌ مبل فروخته‌ می‌شود‌ و در‌ نـهایت بـه مـشتری عادی به فروش‌ می‌رسد‌،در هریک از این مراحل ارزش افزوده‌ای حاصل می‌گردد که بـاید مـالیات‌ بـر‌ ارزش افزوده از آن‌ها اخذ شود‌ به طوری‌

نامه اتاق بازرگانی » تیر 1387 - شماره 483 (صفحه 7)

که تمام‌ مالیات‌ از مرحله آخر(فروش مبل‌ بـه‌ خـریدار)گـرفته نشود.

دانشمند ادامه می‌دهد:باید مکانیزمی وضع شود که از هریک‌ از‌ مراحل افزایش ارزش یک کـالا‌ مـالیات‌ جداگانه‌ اخذ شود ولی‌ در‌ حال حاضر معلوم نیست‌ که‌ دولت چگونه می‌خواهد چنین مـکانیزمی را بـرقرار سـازد.من روی شیوه اجرای این قانون‌ بحث‌ دارم.چگونه می‌خواهند مالیات را در‌ هریک‌ از این‌ مراحل‌ محاسبه‌ و اخـذ کنند؟

وی بـا بیان‌ این‌که در سیستم‌های کنترلی و نظارتی کشور مشکلاتی وجود دارد،می‌افزاید:کدام سیستم کنترلی یـا نـظارتی‌ مـی‌تواند‌ تضمین دهد که در هریک از‌ مراحل‌ فوق‌ مالیات‌ اخذ‌ می‌شود.در کشورهای‌ پیشرفته‌ بیشتر معاملات به صـورت نـقد انجام نمی‌شود بلکه از طریق کارت‌های اعتباری و یا سیستم‌های بانکی است‌،بنابراین‌ آنـ‌ها‌ مـی‌توانند چـنین نظارتی را داشته باشند ولی‌ تا‌ مادامی‌ که‌ اغلب‌ معاملات‌ ما نقدی است و دریافت‌ها و پرداخت‌های مـا ثـبت و ضـبط نمی‌شود،معلوم نیست که با چه مکانیزمی این کنترل‌ها انجام می‌گیرد.

عـضو هـیات رییسه اتاق بازرگانی با بیان این‌که‌ در جوامع پیشرفته غالب دادوستدها از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود،مـی‌گوید:بـه همین دلیل آنجا همه‌چیز قابل نظارت است.مثلا اگر در یک فروشگاه در آلمـان بـخواهید برای خرید‌ کالایی‌ 005 یورو نقد بپردازید،هـمه بـا تـعجب نگاه می‌کنند چون این وجوه در قالب کـارت‌های اعـتباری،چک و غیره پرداخت می‌شود و اگر کسی پول نقد زیادی به همراه داشته باشد‌،مـی‌گویند‌ کـه پول او کثیف است چون جای پول تـمیز تـوی بانک اسـت.

وی بـا بـیان این‌که این مسایل برای صادرکنندگان نـیز وجـود دارد‌،می‌گوید‌:خیلی از کالاها ذاتا صادراتی‌ نیستند‌ و ممکن است برای صادراتی شدن چـند مـرحله تولیدی را گذرانده باشند؛مثلا ممکن اسـت نخ تبدیل به انـواع پارچـه یا قالی و فرش شود و بـلافاصله‌ یـا‌ دو سه سال بعد‌ صادر‌ شود.مشخص نیست که مالیات بر ارزش افزوده چگونه از ایـن پارچـه یا قالی دریافت می‌شود. اگـر صـادرات چـند سال بعد انـجام گـیرد،چگونه اخذ خواهد شد؟این مـسایل چـگونه کنترل و نظارت‌ می‌شود؟

به‌ گفته وی،در بسیاری از کشورها مالیات از صادرات اخذ نمی‌شود یا بازگردانده می‌شود زیـرا مـالیات در قبال استفاده از خدمات جامعه اخذ مـی‌شود و قـرار نیست کـه کـالای صـادراتی در‌ همان‌ جامعه مصرف‌ گـردد،به همین دلیل صادرکنندگان خواهان معافیت‌های مالیاتی در این بخش هستند.

مسعود دانشمند با بیان ایـن‌که‌ اخـذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرات،قیمت کـالاهای صـادراتی مـا‌ را‌ افـزایش‌ مـی‌دهد،می‌افزاید:این مـوضوع بـه کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ما منجر می‌شود، بنابراین باید در این مورد سنجیده ‌‌عمل‌ شود.

وی معتقد است:بـرای اجـرای بـهتر مالیات بر ارزش افزوده باید سیستم‌ بانکی‌ فـراگیری‌ بـیشتری در اقـتصاد مـا داشـته بـاشد به طوری که بسیاری از معاملات ما بانکی و تحت‌ نظارت و استفاده از سیستم‌های بانکی صورت پذیرد.

وی می‌گوید:مادامی که خرید و فروش‌های‌ ما نقدی و بدون فاکتور‌ است‌ مالیات بر ارزش افـزوده نیز به خوبی عمل نمی‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید:اگر شرایط کنترلی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تمام مراحل به وجود‌ نیاید، مصرف‌کننده نهایی باید تـمام مـالیات را بپردازد و جور یکایک کسانی را که قبل از او از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند،بکشد درحالی‌که باید در هر مرحله‌ای که ارزش افزوده جدیدی‌ روی‌ یک کالا ایجاد می‌شود،همان‌جا مالیات آن نیز اخذ شود.

بـه گـفته وی،اگر این شرایط به خوبی اعمال شود،بار تورمی اجرای این قانون نیز کنترل می‌شود،در غیر‌ این‌ صورت اثر تورمی آن به مصرف‌کننده نـهایی وارد خـواهد شد و در جامعه آثار نامطلوبی بـه جـای می‌گذارد.

* تعرفه خدمات تبلیغاتی ویژه‌نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 7831‌

*با‌ توجه به افزایش چشمگیر تیراژ(شمارگان)نشریه به 02 هزار نسخه و توزیع دقـیق سـراسری آن میان شرکت‌ها،اعضای مـحترم اتـاق و مراکز رسمی مربوطه،تعرفه جدید خدمات تبلیغاتی برای سال‌ 7831‌ بدین‌ شرح اعلام می‌گردد:

(به تصویر‌ صفحه‌ مراجعه‌ شود) نظر به استقبال گسترده از خدمات تبلیغاتی،علاقمندان می‌توانند برای رزرو آگهی با بـخش آگـهی‌های نشریه تماس حاصل فرمایند.

  • almas site
  • ۰
  • ۰

سنگ گرانیت


فروش گرانیت نطنز

فروش گرانیت نطنز

جهت خرید گرانیت نطنز با شماره تلفن 09134090995 تماس بگیریدیکی از پوشش های مناسب در ساختمان که استفاده ازآن روز به روزبیشتر می شود ،سنگ است لذا متخصصین امر ساخت وساز دلایل مناسب بودن سنگ را در نمای ساختمان در چند مورد خلاصه کرده اند که عبارتند از :

1- عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار
2- مقاومت در برابر رطوبت
3- تنوع در رنگ و جنس
4- اجرای سریع و آسان و تمیز
5- عایق حرارت و بی نیاز از زیر سازی
6- قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح
7- قابلیت ترمیم آسان
8- انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح
9- ایده ال برای دکوراسیون نمای داخل و خارج ساختمان ها ، مغازه ها ،کافی شاپ ها و رستوران ها .
10- فراوانی و در دسترس بودن
11- امکان به وجود آوردن شکل های مورد نظر (دستی و ماشینی )
12- عمر زیاد (در صورت استفاده مناسب)
13- هزینه حفظ و نگهداری نسبتاً کم آن انتخاب ابعاد و جنس سنگ ،بستگی به محل استفاده آن دارد.
سنگ هایی که در نمای خارجی مصرف می شود باید در مقابل عوامل جوی مانند تابش خورشید،باران ،گاز های موجود در هوا و & مقاوم باشند . در نما سازی از نوع سنگ ممکن است فقط از یک نوع سنگ استفاده شود ویا آنکه از چندین سنگ متنوع استفاده شود . با یک طراحی خوب و هماهنگ کردن سنگ ها یا یکدیگر می توان نماهای سنگی بسیار زیبایی در ساختمان به وجود آورد . همچنین همواره باید به این مطلب توجه کرد که استفاده از سنگ ها ی پر دوام و با مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و شرایط نا مساعد جوی و محیطی (نور خورشید ،آب و رطوبت ) با بافت و شکل مطلوب ،بدون ترک خوردگی و خلل و فرج وصرفه اقتصادی را نباید از یاد برد.
موارد مصرف سنگ گرانیت

اگر قصد خرید سنگ ساختمانی برای خود را دارید ،با توجه به فضایی از ساختمان که قصد  نصب سنگ در آن را دارید باید نوع آن را انتخاب کنید. به طور معمول فضا ها به چند دسته زیر تقسیم میشوند:
نما خارجی
نمای داخلی
کف پله و پاگرد
کف فرش فضاهای داخلی مسکونی
کف فرش فضاهای داخلی تجاری و اداری
کف فرش بام و پیاده رو
سرویس  بهداشتی
درپوش دیوارهای محوطه، حیاط و جان پناه بام
سنگ روی کابینت و اپن

نکاتی کاربردی در خصوص انتخاب سنگ ساختمانی مناسب:
انتخاب سنگ ساختمانی مناسب که با شرایط آب و هوایی محیط سازگاری بیشتری داشته باشد تا دوام سازه را تضمین کند نکته هائز اهمیتی است که باید از سوی خریداران آن در نظر گرفته شود.

به دلیل نبود اطلاعات کافی در خصوص سنگ های ساختمانی در بین مصرف کنندگان ،در این نگاره سعی شده باختصار اطلاعاتی کاربردی جهت انتخاب سنگ ساختمانی مناسب ارائه شود.

خریداران سنگ های ساختمانی معمولا با مشکل انتخاب سنگ مناسب روبرو هستند و در اغلب موارد انتخاب خود را بر اساس شنیده های خود از دیگران و معیار های غلط انجام میدهند.در صورتی که با یک انتخاب درست میتوان ماندگاری ، زیبایی و دوام سازه را افزایش داده و هزینه های تعمیرات و بازسازی در آینده را  کاهش داد.

اولین نکته ای که در خرید سنگ های ساختمانی باید به آن توجه کرد این است که سنگ یک ماده طبیعی است و از دل زمین استخراج میشود پس بنابراین نباید توقع این  را داشت که مانند نئوپان ، سرامیک ،موزاییک و ... با یک محصول یکدست و بدون تغییر در بافت و رنگ و طرح  که مصنوع دست انسان هستند مواجه باشیم.
سنگ زیبایی نهفته در دل طبیعت را در خود دارد و کسی که سنگ را به عنوان یک محصول طبیعی انتخاب میکند باید بازی رنگ و طرح آن را نیز بپذیرد.

با توجه به نکته ای که در بالا به آن اشاره شد حال با در نظر گرفتن موارد زیر میتوان سنگ مناسب را انتخاب کرد.


دسته بندی سنگهای موجود در بازار:
تراورتن
گرانیت
مرمریت
چینی
لایم استون
ترا انیکس
سند استون
اونیکس

حال با توجه به تقسیم بندهای فوق و نوع آب و هوای هر منطقه میتوان سنگ مناسب را انتخاب کرد.

توجه: یک روش سریع برای پی بردن به جنس مناسب سنگ و عاری از ترک بودن آن این است که پس از ضربه زدن به سنگ توسط یه شیئ فلزی یا سنگی صدایی شبیه بی صدای ضربه زدن به شیشه از آن شنیده شود.

جهت خرید گرانیت الموت با شماره تلفن  09134090995  تماس بگیرید


سنگ های مناسب برای نمای خارجی :

سنگ های تراورتن  ,گرانیت و سند استون از جمله سنگهای مناسب برای نمای خارجی ساختمان میباشند.
تراورتن ها
مقاومت خوبی در برابر سرما ،گرما،اشعه UVنور خورشید و رطوبت ، نسبت به سایر انواع سنگها دارند.
البته اکثر گرانیت ها نیز دارای این خصوصیات هستند اما بعضا رطوبت هوا ممکن است باعث اکسید شدن کانی های آهن موجود در سنگ شده و موجب  نازیبا شدن ظاهر سنگ شود. و در بعضی از انواع تیره آنها نور خورشید موجب از دست رفتن رنگ طبیعی سنگ شود.
این نکته نیز هائز اهمیت است که در دو دهه اخیربا توجه به پیشرفت ماشینالات استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی،معادن سنگ ساختمانی ،بخصوص تراورتن دارای  گسترش چشمگیری در ایران شده است و در نتیجه کارخانجات سنگبری که سنگ تراورتن را فرآوری میکنند نیز تعدادشان افزایش یافته است . سنگ تراورتن با توجه به تنوع زیادی که در رنگ و در طرح های زیبای طبیعی در خود دارد توانسته جایگاه ویژه ای در بین سایر انواع سنگها به خود اختصاص دهد.آهکی بودن و تخلخل سنگ تراورتن که یکی از شاخصه های آن نیز به شمار میرود، کمک میکند تا به خوبی با سیمان چسبندگی ایجاد کند و در نتیجه ماندگاری آن روی نما به خوبی حفظ شود.به همین جهت استفاده از انواع سنگ تراورتن برای نمای خارجی رواج بیشتری پیدا کرده است.
البته باید در نظر گرفته شود که روش نصب سنگ برای نمای خارجی با بقیه موارد فرق میکند. با توجه به اختلاف دمای محیط بیرون در شب و روز و تغییرات فصول و در نتیجه انبساط و انقباض سنگ ،اگر از روش نصب دوغاب سیمان استفاده شده باشد احتمال کنده شدن سنگ از روی نما وجود دارد بنابراین با اسکوپ کردن پشت سنگ آن را روی نما محکم میکنند در غیر اینصورت باید اندکی بعد از نصب جهت جلو گیری از ریزش سنگها،تک تک آنها را به نما پیچ  کرد.که ظاهر خوبی ندارد پس بهتر است هزینه ای که قرار است بعداز نصب صرف این کار شود قبل از نصب صرف اسکوپ کردن آن شود. روش دیگر روش خشکه چینی است، که در این روش با استفاده از پروفیل و نبشی های فلزی پشت کار را شاسی کشی کرده و سنگ را که بصورت تایل میباشد بوسیله گیره روی شاسی محکم میکنند.

سنگ های مناسب برای نمای داخلی
 
و تقریبا تمام سنگها را میتوان برای دیوار های داخلی ساختمان بکار برد و این به این خاطر است که سنگ در معرض ناملایمات جوی قرار ندارد.
با این حال ممکن است در طراحی فضاهای داخلی ما محدودیت هایی در رنگ و ابعاد سنگها (به دلیل ناکافی بودن نور طبیعی فضا و...)داشته باشیم و یا عواملی همچون رطوبت زیاد، نیاز به  نظافت مکرر محیط و اهمیت داشتن سختی در مقابل سایش و براقییت ساب سطح سنگ، انتخاب ما را محدود تر کنند.
با اینکه امروزه مرمریت ها  به دلیل جلا پذیری خوب و تنوع زیادشان در رنگ و طرح و قیمت، طرفدار زیادی در سنگکاریهای داخل دارند، نمیتوان از زیبایی و تنوع
.
راه پله و پاگرد:
انتخاب سنگ مناسب برای این قسمت از ساختمان بسیار هائز اهمیت است.
معمولا استفاده از سنگهای گرانیت به دلیل مقاومت بالا در مقابل سایش ، رطوبت و ضربه ،بسیار معمول است 
اما با این حال تعدادی از مرمریت  ها (مانند مرمریت خوی، خوبسنگان، صلصالی ، کوثر، گلبهار، و...) و لایم استون ها(مانند گوهره و بوژان) نیز برای استفاده در راه پله ها توصیه میشوند.خصوصیات سنگ های گرانیت

بیشتر گرانیت ها سخت و چگال هستند و به این ترتیب جزو مصالح بادوام ساختمانی قرار می گیرند
. در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیط های صنعتی را به خوبی تحمل می نمایند . ظاهر گرانیت متأثر از کار انجام شده برروی سطح نهایی آن است که ممکن است چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد . بهترین نمای سنگ گرانیت حالت صیقلی آن است که زیبایی رنگ و انعکاس کریستال های آن را نمایش می دهد . سطح گرانیت بر اثر حرارت و تفاوت ضریب انبساط و انقباض بین اجزای کریستالی مختلف آن به صورت سوخته در می آید . استفاده تلفیقی از گرانیت صیقلی و سوخته در ساختمان به علت تضاد ، زیبایی جالبی پدید می آورد. در ایران معادن بسیاری وجود دارد که سنگ های گرانیت با رنگ های مختلف از آنها استخراج می شوند .سنگ گرانیت به علت هزینه سنگین استخراج ، برش و صیقل ، نسبتاًگران است به همین دلیل بیشتر در نمای ساختمان های مهم به کار برده می شود . از این سنگ برای کف سازی ، پیاده روسازی و راه سازی نیز استفاده می گردد.
سنگ گرانیت ساختمانی ( Granito Stone ) سنگی است سیاه با دانه هایی سفید. طرحی بسیار زیبا که در سنگهای گرانیتی دیده می شود.
یکی از تفاوتهای این سنگ با سنگ گرانیت در این است که به علت عدم وجود خلل و فرج در اینگونه سنگها و جذب بسیار پایین آب در آنها می تواند در بسیاری از آشپزخانه ها و یا سرویس های بهداشتی و یا سالنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عدم نیاز به گرانیت بر جهت شکل دادن به این سنگها نیز خود پارامتری بسیار مهم و عالی برای اینگونه سنگها است.
انواع سنگ های گرانیت :
گرانیت به خاطر ظهور زیاد آن در طبیعت بسیار شناخته شده است (در ایران کوه‌های سهند، سبلان، رشته‌کوه الوند در غرب، شیرکوه یزد و جنوب خراسان و کوه تفتان از منابع مهم گرانیت به شمار می‌آیند)

چرا استفاده از سنگ گرانیت می تواند برای شما مناسب باشد.

۱.گرانیت، سنگی محکم و بادوام

گرانیت که از جمله سنگ های آذرین به شمار می رود، یکی از مهمترین سنگ های طبیعی می باشد؛ به طوریکه در رتبه بندی، از نظر سختی، بعد از الماس قرار می گیرد. سنگ گرانیت بر اثر سرد و جامد شدن تدریجی مواد مذاب (ماگما) در زیر سطح زمین به وجود می آید. این سنگ، از دانه های رنگی ریزی تشکیل شده که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است. سختی گرانیت از طرفی باعث شده تا این سنگ در برابر خش خوردگی، ضربه و بریده شدن مقاوم باشد، و از طرف دیگر باعث شده تا برش و فراوری این سنگ بسیار مشکل و زمان بر باشد. در صورتی که گرانیت به درستی نصب و جایگذاری شود، سنگی برای تمام عمر خواهد بود و تقریبا هرگز به تعویض نیاز پیدا نخواهد کرد.

۲.جذب پایین 

جذب آب گرانیت بسیار پایین می باشد؛ به همین دلیل این سنگ برای استفاده در محیط هایی مانند آشپزخانه یا مناطق بارانی و مرطوب که سطح آن با آب مجاورت دائمی دارد مناسب می باشد.

علاوه بر این، گرانیت در برابر مواد شیمیایی مانند اسید ها و رنگ نیز بسیار مقاوم است. هرچند، مجاورت دائم این سنگ با مواد شیمیایی خورنده می تواند باعث آسیب به سطح آن شود.

به علت جذب پایین، سنگ گرانیت جرم نمی گیرد و در نتیجه با گذر زمان تغییر رنگ نمی دهد.

۳.مقاوم در برابر حرارت

گرانیت در مواجهه با حرارت بالا، آب نشده و تغییر شکل نمی دهد. این سنگ یکی از مقاوم ترین سنگ ها نسبت به حرارت می باشد و به همین علت به کار بردن آن در مناطق بسیار گرم یا مکان هایی مانند کابینت آشپزخانه که در معرض حرارت بالا قرار دارد بسیار مناسب است. هرچند توصیه می شود سطح گرانیت را به طور مداوم در معرض حرارت بسیار بالا قرار ندهید چرا که سطح رویی آن گرم شده، در حالی که سطح زیرین آن سرد می ماند که این مسئله می تواند باعث شکسته شدن یا ترک خوردن آن شود.

۴.نظافت آسان

نگهداری و تمیز کردن سنگ گرانیت بسیار آسان است. این ویژگی دو دلیل دارد. اول، به علت جذب پایین این سنگ، که به این مسئله در مورد دوم اشاره شد و دوم، تخلخل کمتر و تراکم بیشتر گرانیت نسبت به سایر سنگ های طبیعی.

۵.گرانیت، از دل طبیعت

امروزه استفاده از مواد مختلف طبیعی به جای مواد شیمیایی و مصنوعی بسیار توصیه می شود؛ چرا که مواجهه روزانه انسان با این مواد با طبیعت انسان سازگاری داشته و به سلامت روحی و جسمی وی کمک می کند. استفاده از مصالح طبیعی مانند سنگ نیز می تواند همین تاثیر را بر انسان داشته باشد. سنگ گرانیت نیز مانند سایر سنگ های طبیعی از انرژی و خاصیت طبیعی برخوردار بوده و استفاده از آن در محیط گزینه ی مناسبی می باشد.

۶.تنوع بالا در طرح و رنگ

گرانیت از تعداد زیادی کریستال های متنوع تشکیل شده است؛ به همین دلیل گزینه های بسیار متنوعی در طراحی فراهم می کند. رایج ترین رنگ ها در گرانیت، سفید، خاکستری، مشکی، صورتی و نارنجی می باشد. همچنین رنگ هایی مانند قهوه ای، سبز یا آبی را می توان در بعضی گرانیت ها مشاهده نمود. رنگ گرانیت را مواد تشکیل دهنده آن مشخص می کند که در ادامه به آن ها اشاره شده است.
گرانیت سنگی است که از سرد شدن توده‌های مذاب سنگ‌ها تشکیل گردیده است. سنگ گرانیت سمبل سختی، مقاومت و دوام است. گرانیت‌ها بدلیل سختی زیاد، داشتن زیبایی خیره کننده، مقاومت بالا، دوام و ماندگاری و تنوع طرح و رنگ توانسته است جایگاه خوبی در صنعت سنگ و ساختمان برای خود باز کند. روش استخراج سنگ‌های گرانیتی به صورت چال موازی یا سیم برش الماسه است.

  سنگ ساختمانی  سنگ گرانیت   سنگ تراورتن    سنگ مرمر    سنگ مرمریت

از آنجائیکه سختی گرانیت بالا می‌باشد لذا هزینه برش و فرآوری سنگ‌های گرانیتی بیشتر از سنگ‌های آهکی می‌باشد و گرانیت‌ها از نظر یکنواختی رنگ نسبت به سنگ‌های آهکی مزیت دارند و همچنین نگهداری آنها راحتر و عمر آنها بیشتر است. گرانیت‌ها به رنگ‌های سفید، خاکستری، پرتقالی، سبز، مشکی، قرمز، دیده می‌شوند. گرانیت را می‌توان در داخل و خارج ساختمان استفاده کرد. همانطور که در نمودار  مشاهده می‌شود در سا ل‌های اخیر به دلیل زیبایی و دوام زیاد این -  سنگ، استفاده از آن در ساختمان سازی بیشتر شده و لذا میزان تولیدات معدنی این سنگ نیز با افزایش همراه بوده است.از آنجایی که نمای ساختمانها، به خصوص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، در ارتباط مستقیم با تغییرات آب و هوایی و آلودگیهای هواست، یکی از بهترین انتخابها برای نما، سنگ گرانیت است.

استفاده از سنگ گرانیت در نمای ساختمان استحکام و دوام و زیبایی نما را تا چندین سال تضمین می نماید که این خصوصیت در بین انواع دیگر سنگهای ساختمانی دیده نمی شود.

در جاهایی که سنگ گرانیت روشن (سفید و کرم) در نمای ساختمان کار می شود، آب برف و باران و رطوبت هوای جذب شده توسط سطح سنگ گرانیت باعث می شود که تا چند روز نما به صورت لکه لکه دیده شود. علت این موضوع جذب آب توسط قسمتی از سطح سنگ و از دست دادن آب توسط قسمتی دیگر از سطح آن است. که البته این موضوع در سنگهای گرانیت تیره تر مانند گرانیت قرمز یزد، گرانیت مشکی نطنز، گرانیت سبز بیرجند و .... اتفاق نمی افتد.

به همین سبب، سنگ گرانیت قرمز یزد، هم از لحاظ زیبایی (رنگ) و هم از لحاظ اسنحکام و دوام، گزینه ی فوق العاده ای برای نماهای بیرونی و درونی ساختمانهاست.

موارد مصرف سنگ های گرانیت
گرانیتها هم به صورت خرد شده و به صورت قواره مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت خرد شده معمولا در اجزاء بتون، در جاده سازی، زیرسازی راه آهن، تزئین پیاده روها ، . . . کاربرد دارد. به صورت قواره در سنگ ساختمانی در قسمتهای بیرونی و داخلی ساختمانها و در بناها یا دیواره ها ، در مجسمه سازی، زیربنای تأسیسات اسکله ها، سنگ فرش خیابانها و .. کاربرد دارد. گرانیتها به علت سختی زیاد، شفافیت، زیبایی خیره کننده، تنوع رنگها و طرح ها در بازار جهانی به عنوان یک سنگ تزئینی گران قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. گرانیتهای روشن و قرمز و صورتی به علت رنگ، بسیار ارزنده است و در بازار جهانی جایگاه ویژه ای دارد.
سنگ گرانیت به علت سختی زیاد تا چندین سال قبل، قابل بهره برداری و استحصال به صورت پلاک نبود، ولی با پیشرفت علم مواد و بحث تکنولوژی الماسه و بکارگیری آن در این صنعت ، مصرف این سنگ نیز رواج چشمگیری یافته است.
بهترین استفاده از گرانیت موقعی است که بخواهیم از مقاومت بالای این سنگ در مقابل فشار و گرما و سرما و سایش استفاده کنیم مثلاً به عنوان کیوبیک و در ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ و یا ابعاد کوچکتر و بزرگتر در حجم بسیار بالایی به عنوان سنگفرش در کشورهایی که تفاوت حداقل و حداکثر دمای بسیار زیادی دارند، استفاده می شود. در کشور نروژ سطح خیابانهای زیادی از سنگ گرانیت کیوبیک پوشش داده شده و یا استفاده از این سنگ به عنوان جدول و پله خارجی (البته با سطح غیر صاف) در فضای خارجی بسیار رایج است.
در فضای داخلی هم استفاده از گرانیت در کف و بدنه به علت طول عمر بسیار بالا و مقاومت خوب در مقابل سایش قابل استفاده است. البته این مزایا برای ساختمانهای اداری و عمومی و یا در ساختمانهای خصوصی در قسمت های عمومی بیشترین تطابق را دارد.
یکی از پوشش های مناسب در ساختمان که استفاده ازآن روز به روز بیشتر می شود، سنگ است لذا متخصصین امر ساخت وساز
دلایل مناسب بودن سنگ را در نمای ساختمان در چند مورد خلاصه کرده اند که عبارتند از:
عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار
مقاومت در برابر رطوبت
تنوع در رنگ و جنس
اجرای سریع و آسان و تمیز
عایق حرارت و بی نیاز از زیر سازی
قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح
قابلیت ترمیم آسان
انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح
ایده ال برای دکوراسیون نمای داخل و خارج ساختمان ها ، مغازه ها ،کافی شاپ ها و رستوران ها
فراوانی و در دسترس بودن
عمر طولانی
هزینه حفظ و نگهداری نسبتاً کم

سنگ گرانیت چیست؟
سنگ گرانیت گونه ای سنگ آذرین درونی است که از سرد شدن توده های مذاب شکل گرفته است. کانی اصلی تشکیل دهنده گرانیت ها فلدسپات، کوارتز، میکا و ... است. گرانیت ها سنگ هایی بسیار سخت و جلا پذیرند. دارای مقاومت فشاری بالایی می باشند. جرم حجمی متوسط آن حدود 2.6 تن بر متر مکعب است. گرانیت ها از لحاظ ظاهری بافت یکدستی دارند و بیشتر به رنگ خاکستری، قرمز، صورتی و سبز (به علت وجود فلدسپات ها) یافت می شوند. مقاومت فشاری گرانیت بین 100 تا 300 مگاپاسکال است و جذب آب آن معمولا زیر یک درصد است; تخلخل بسیار کمی دارد و در برابر حرارت مقاومت خوبی نشان می دهد. سنگ گرانیت را بیشتر در جاهایی که مقاومت فشاری از اهمیت زیادی برخوردار است مورد استفاده قرار می گیرد زیرا باید در مقابل سرما و گرما و سایش دوام بیشتری داشته باشد مانند سنگفرش خیابان ها، پیاده روها، اسکله ها و ... . همچنین سنگ گرانیت در فضای های داخلی در کف و بدنه که در معرض سایش بیشتری قرار دارند بسیار کاربرد دارد. این مزایا باعث شده تا استفاده از سنگ گرانیت ساختمان های اداری، تجاری و آموزشی یا در قسمت های مشاعات ساختمان های مسکونی افزایش یابد. سنگ گرانیت در نما حتما باید با استفاده از اسکوپ نصب گردد زیرا جذب آب آن پایین است و عدم چسبندگی آن با دوغاب، احتمال جدا شدن از نما را بدنبال دارد. استفاده از سنگ گرانیت برای سنگ فرش کردن کف فضاها به صورت سائیده توصیه نمی شود. زیرا باعث لغزندگی سطح شده فلذا استفاده از سنگ گرانیت در این فضاها باید به صورت ناصاف، فلیم شده و تیشه ای باشد.
سنگ گرانیت اسپراخان سنگی شبه گرانیت با زمینه رنگ صورتی مایل به خاکستری است که ساب پذیری خوبی ندارد. کاربرد آن در پایه و پی ساختمان، جدول سنگی، سنگفرش محوطه، پارک ها و پیاده روها می باشد. سنگ اسپراخان از سنگ های قدیمی است که در آثار باستانی مخصوصا در شمال غرب کشور ب وفور استفاده شده است.
گرانیت یکی از محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها می‌باشد و به همین دلیل به عنوان مصالح ساختمانی به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. مقاومت و سختی بالای این سنگ این امکان را فراهم می‌کند که در آزمایشگاه‌ها ، محیط های صنعتی و تجاری به کار برده شود.
سنگ های گرانیت اغلب در فضاهای باز مانند نمای ساختمان ها، پله ها،حیاط منازل، سنگفرش خیابان ها، پیاده روها و محوطه ها و همچنین جهت پیشخوان آشپزخانه، کاشی کف،پلکان، استخر و سونا و بسیاری از مواردی که جنبه تزئینی دارد استفاده می شود. قطعات گرانیت می تواند دارای سطح ناهموار باشد و یا تمام سطوح آن پرداخت شده باشد. سنگفرش های گرانیتی برای یک جاده باریک رنگین و یا حیاط منازل کاربرد دارد. گرانیت بیشتر در پیاده رو خیابان ها استفاده می شود که بسیار بادوام هستند. این سنگ ها ظاهر تزئینی زیبایی به وجود می آورد. ترکیب سنگ های طبیعی رنگارنگ با طراحی هنرمندانه و تخصصی نتیجه منحصر بفرد و بادوامی را ایجاد می کند.
سنگ های گرانیت با توجه به رنگ ها و بافت های گوناگون خود برای ایجاد طرح ها و فرم ها امکانات کم نظیری را در اختیار طراحان قرار می دهند. در عین حال با توجه به ویژگی های ذاتی سنگ گرانیت از قبیل استحکام بالا و مقاومت بسیار زیاد در برابر فرسایش و عوارض طبیعی بهترین گزینه برای معمارانی است که برای کارایی جایگاه ویژه ای قائلند. ویژگی های فیزیکی سنگ گرانیت از جمله استحکام بالا، مقاومت در برابر فرسایش، جذب آب ناچیز در کنار تنوع در ظاهر و رنگبندی، گرانیت را به یکی از محبوب ترین و پر کاربردترین مصالح پایدار ساختمانی مبدل ساخته و هزاران سال است که از آن برای فضاهای داخلی و خارجی ساختمان ها استفاده می شود.

انواع سنگ گرانیت ؟
از انواع سنگ گرانیت ساختمانی می توان گابرو ، دیاباز ، که اصطلاحا به آن گرانیت سیاه هم می گویند، نام برد.
گرانیت‌ها به دلیل سختی زیاد، شفافیت، زیبایی خیره‌کننده، تنوع طرح و رنگ و کنتراست زیبایی رنگ‌ها اخیراَ به عنوان یک سنگ تزئینی لوکس و گران‌قیمت در بازار جهانی مطرح گردیده‌اند.
رنگ گرانیت معمولاً توسط نوع و مقدار فلدسپات آن کنترل می‌شود و ممکن است به رنگ خاکستری- صورتی کمرنگ تا صورتی و یا قرمز دیده شود. در صورت عدم حضور رنگ صورتی، دامنه رنگ‌ها از خاکستری روشن تا تیره و به طور عمده توسط نسبت فلدسپات و کوارتز به بیوتیت و هرونبلند تعیین می‌گردد.
گرانیت‌های روشن و قرمز و صورتی به دلیل رنگ صورتی یا قرمز خود بسیار ارزنده هستند . و در بازار جهانی جایگاه ویژه‌ای دارند. گرانیت‌های خاکستری بر حسب درجه تیرگی و روشنی و اندازه کانی‌ها دارای مرغوبیت متغیری هستند.
باید توجه داشت که انواع گرانیت‌ها به خاطر وجود کوراتز با سختی 7، هورنبلند با سختی 5 تا 5/6 از سنگ‌های سخت محسوب می‌شوند. این عامل سبب بالا رفتن هزینه استخراج، برش و پرداخت می‌گردد. و نسبت به سایر سنگ‌های ساختمانی گران تمام می‌شوند.
بیشتر گرانیت ها سخت و چگال هستند و به این ترتیب جزو مصالح بادوام ساختمانی قرار می گیرند . در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیط های صنعتی را به خوبی تحمل می نمایند . ظاهر گرانیت متأثر از کار انجام شده برروی سطح نهایی آن است که ممکن است چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد .

از انواع سنگ های آذرین بوده و بسیار سخت و محکم، بادوام، زبر و بسیار جلا پذیر است. ساب زدن و جلاپذیری از ساب معمولی و نمای سنگی تا مرحله اینه ای امکان پذیر است. گرانیت خرد شده را برای تهیه بتن زیرسازی جاده و راه آهن و سنگ ساختمانی آن را برای بناهای یادبود، زیربنای تاسیسات، تزئینات داخل و خارج ساختمان و کف سازی به کار می برند. از انواع گرانیت ساختمانی می توان گابرو، دیاباز، که اصطلاحا به آن گرانیت سیاه هم می گویند نام برد.


  • almas site

درب آكاردئونی

حفاظ پنجره

حفاظ شاخ گوزنی

آرملات

بتن سخت

بتن اكسپوز

كفپوش بتنی

موسسه مالی با بهره گیری از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود. ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .

http://dayan-market.ir

آگهی مشاغل

املاک

پالت پلاستیکی تهران

درب حفاظ آکاردئونی آپارتمان، درب آکاردئونی کرج پارکینگ،درب آکاردئونی محافظ،درب اکاردئونی در تهران،تولید کننده درب آکاردئونی کرج،خرید درب آکاردئونی،فروش در آکاردئون آپارتمان،تولیدی درب های آکاردئونی آهنی

زیبایی و سلامتی

http://amirdaneshzadeh.ir
پونک باربری غرب تهران
گوسفند زنده تهران

تعمیر کولرگازی غرب تهران

تعمیر پکیج در تهران

مبل شویی
مبل شویی در منزل
شستشوی مبل در منزل
مبل شویی تهران
قالیشویی

فروش بک لینک با کیفیت قوی برای افزایش رتبه وب سایت مناسب برای سئو کار های حرفه ای ، افزایش سریع رتبه وب سایت با بک لینک فن سئو سایت

خرید بک لینک با کیفیت

كار در ارتفاع بدون داربست

وكیل در اصفهان

بانك اطلاعات مشاغل